zondag 15 november 2015

Speyer: Dom

Als Worms dan ook Speyer. Ook hiervoor geldt: nog veel meer te zien.Meer info: http://www.dom-speyer.de/index.html

Worms: Dom

Worms dus. Amper geweest terwijl het ampel had moeten zijn. Nu alleen de indrukwekkende Dom. Nog een keer, andere keer, maar alvast wat foto's.Oké, geen Dom, wel er vlak tegen aan en wel waar Worms voor heel veel mensen bekend om is geworden

Meer info: http://www.wormser-dom.de/cms/website.php

woensdag 11 november 2015

Batinge? Entinge?

Dertig jaar geleden, waar blijft de tijd, was ik in Zwolle op bezoek bij het Rijksarchief in Overijssel, iets regelen met het archief van de Dedemsvaartse Stoomtramweg Maatschappij.

Naast dat archief van de tram had ik nog iets op mijn lijstje staan. Kranten lezen bijvoorbeeld. We (een groep medewerkers van het Rijksarchief in Drenthe) waren met een boekje bezig, volgens de heersende mode een boekje over havezaten.  Omdat Drenthe die niet zo heel veel had, in ieder geval niet heel erg boekvullend veel zoals Salland dat wel had, ging het ook nog over herenhuizen. Wat dan wel herenhuizen waren kun je het over hebben, daarom hadden wij een voor ons acceptabele werkdefinitie daarvoor gemaakt die wat meer inhield dan de makelaarskreet herenhuis. In ieder geval: ik heb weken in oude kranten gebladerd en archieven doorzocht in Groningen, Assen en Zwolle op zoek naar advertenties "Herenhuis te koop" en verkopingen, verhuringen, belastingaanslagen naar onbekende herenhuizen. DelpherArchieven.nl en Archives Portal Europe bestonden nog niet, driftig in kranten bladeren dus op zoek naar advertenties en in archiefinventarissen naar verhuur, verkoop en dergelijke van herenhuizen, lusthuizen, buitenplaatsen en welke andere term ook maar gebruikt kon zijn waaruit wij het idee zouden kunnen krijgen dat het om een voor ons boekje relevant huis zou kunnen gaan.

Dit soort advertenties dus,
Groninger Courant van 6 juni 1783

In Assen, bij het Rijksarchief, werd en wordt een Handschrift-Schoemaker bewaard. Dat Handschrift (elders in Nederland zijn er overigens meer delen) bevat historisch en topografische informatie over plaatsen en gebouwen in de Nederlanden. Het Drentse deel bevat voornamelijk Drentse zaken, in Zwolle, in het Historisch Centrum Overijssel, worden twee Overijsselse delen bewaard die voornamelijk Overijsselse zaken bevatten. In het kader van het doorbladeren heb ik deze twee delen ook doorgebladerd, destijds nog zonder witte handschoentjes.
Dertig jaar geleden zag ik in de Overijsselse delen iets dit is blijven hangen, deze week heb ik dat nog eens nagekeken. Wat blijkt: onder Steenwijk wordt melding gemaakt van "Batingen in Zalland onder Steenwijk", een "heerenhuijs". Het zou kunnen natuurlijk dat er bij Steenwijk een huis heeft gestaan dat Batingen werd genoemd, maar ik ken dat niet terwijl ik toch redelijk bekend ben met Steenwijk en omgeving. Een Batinge bij Dwingeloo ken ik wel, een havezate die tot in de zestiende eeuw eigendom was van de familie De Vos van Steenwijk. De tekst bij de afbeelding in het Handschrift is duidelijk: het gaat om Batinge bij Dwingeloo, althans om een huis bij Dwingeloo, want "(...) bij het dorp Dwingelo, daer leggen noch twee heeren huijsen bij als Entingen en Aldengaerde (...)". Verder zijn er in de tekst verwijzingen naar de Havelter Aa en Leebroek te vinden. Genoeg voor mij om dit als Batinge bij Dwingeloo te zien en niet als een Batingen bij Steenwijk.

Uit Handschrift Schoemaker, foto zelf gemaakt.
Maar Batinge? Ik weet het niet. Natuurlijk, het staat er drie keer, maar ik twijfel. Immers het Handschift dateert uit de periode 1710-1735 volgens het Geheugen van Nederland. In 1705 wordt Batinge door Redger van Bolhuis beschreven als "een royael en nieuw vierkant Italeans gebouw, waaraen van weerkanten noch twee huisen sijn angetimmert, hebbende mede van beijde zijden op de plaets 2 schone stallingen, daerbij een fraije tuin, met geschoren yperen, hagen en taxispyramiden en parterres met bloemen". Die beschrijving lijkt toch niet echt op het Batinge zoals afgebeeld in het Handschrift, die lijkt meer op een tekening die in 1732 van Batinge is gemaakt.

Tekening van Huis Batinge - Dwingeloo - 20065571 - RCE

Dit lijkt het gebouw te zijn zoals door Van Bolhuis beschreven, waarschijnlijk de toestand waarin het door Rutger van den Boetzelaer in het derde kwart van de 17e eeuw is verbouwd. In niets lijkt dat op het Batinge in het Handschrift.
Kan het Batinge echt niet zijn? Jawel, maar dan in oudere staat, de staat van voor pak hem beet 1650, "het huis te Batingen met den watermolen en den bergvreden" zoals dat zo mooi in de regesten in de inventaris van het huisarchief Batinge beschreven staat. Dan zal er dus een oudere tekening in het Handschrift zijn overgenomen of er is ernstig artistieke vrijheid toegepast.
Een veel mooiere gedachte is dat het hier niet om Batinge gaat maar om de nabij gelegen havezate Entinge. In 1725 werd dat huis met twee bouwhuizen, schuur, hof, boomgaard, plaats en bomen verkocht, een beschrijving die meer past bij de tekening in het Handschrift. Een verdere aanwijzing zie ik in de ligging van het huis zoals die in het Handschrift te zien is. Geen groot herenhuis tussen Batinge en de kerk te zien. Toch was dat er: Entinge. Entinge stond tussen Batinge en de kerk, op onderstaande kaart goed te zien.


Op Topotijdreis is Batinge aangegeven, het groen omlijnde vierkantje is het terrein waar Entinge heeft gestaan, de kerk is met PK aangegeven.
Zou het zo zijn dat in het Handschrift Schoemaker een afbeelding van Entinge staat en niet van Batinge? Een mooie gedachte, daarmee zou dit dan de enige overgeleverde afbeelding van Entinge zijn. Zekerheid zullen we vast nooit krijgen ...

O ja, dat boek is er gekomen, een prachtig boek: Huizen van Stand, antiquarisch nog wel verkrijgbaar. Voor bovenstaand verhaal heb ik er wat tekst uit geleend.

zaterdag 31 oktober 2015

Bad Ems

Centrum van de wereld. Bad Ems. Niet aan de Ems, zoals ik jarenlang dacht, maar aan de Lahn, van Limburg, met die kerk van de legpuzzel die wij vroeger thuis hadden. Koningen, keizers, schrijvers, componisten en andere gekwelde geesten kwamen er regelmatig oorlogen voorbereiden, volkeren onderdrukken, schrijven, componeren, dirigeren, koffie en anders drinken. De Romeinen waren hun grenzen er al tegengekomen en de Nassaus vereinden er hun Erb. Wat ze allemaal ook deden was badderen in warm water met natrium, kalium chloor en nog zo wat. Gezond heet dat te zijn. Een hele industrie heeft dat overgeleverd, minstens drie klinieken waar je omheen mag wandelen naast het zomaar gebadder dat er ook nog steeds mogelijk is. Er is nog wat van terug te vinden:

Alexander II, 1855-1881 tsaar van Rusland,
tot 1867  koning van Polen

Wilhelm I, 1861-1888 koning van Pruisen,
keizer van Duitsland sinds 1871

De Russische tsaar heeft in Bad Ems in 1873 zijn Emser Oekaze uitgevaardigd. In die oekaze zou hij (en ik heb de oekaze zelf niet kunnen vinden noch de tekst kunnen lezen) een verbod hebben uitgevaardigd op het gebruik van de Oekraïense taal in druk en in het theater. Rusland en Oekraïne, altijd moeilijk. De Duitse koning heeft in 1870 in Bad Ems een telegram opgesteld en naar zijn kanselier Otto von Bismarck gestuurd. Er zat een hele voorgeschiedenis achter dat telegram, allemaal er uit voortkomend dat Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen kandidaat was voor de Spaanse troon en dat Frankrijk daar ernstige problemen mee had.Wilhelm had de Fransen al gezegd geen steun te verlenen aan Leopold, de Franse gezant bleef daar over doorzeuren waarop Wilhelm hem zei niks meer aan zijn standpunt toe te voegen te hebben. Bismarck heeft het telegram dat hij van Wilhelm kreeg wat geparafraseerd, zijn tekst aan de pers gegeven en daarmee het korte Franse lontje aangestoken en voila, de Frans-Duitse oorlog was daar. Resultaat: geen Frans Tweede Keizerrijk meer maar de Franse Derde Republiek, Elzas en Lotharingen naar Duitsland, Frankrijk vernederd en hop, kort door de bocht, in 1914 de eerste Wereldoorlog. Voor wie de Bismarckse versie wil lezen (de Wilhelmse heb ik nog niet gevonden):

Geleend van Aktenkunde. Overigens voor diplomatiek geïnteresseerden (en alle archivarissen zijn dat, per definitie) een bijzonder boeiend blog van het Duitse Auswärtiges Amt, Politisches Archiv und Historischer Dienst

De Romeinen hadden hun Rijk benoordgrensd met forten, muren, torens en meer van dergelijke fraais: de Limes. Bij Bad Ems liep die grens ook: dwars door de Lahn, dwars door wat nu Bad Ems is. Overigens loopt deze grens door heel Europa en is deze inmiddels werelderfgoed geworden. De Limes gebeurt tegenwoordig van alles mee, ook in Nederland waar deze grens ook liep. Veel webpagina's, veel Limestouren, veel boeken. 
En opgraven natuurlijk, dat kan ook. In 1904 in Bad Ems, hier de zuidwesthoek van het castellum


Dostojevski was er, Gogol ook. Dostojevski kwam er voor zijn gezondheid, ander zou hij 's winters doodgegaan zijn schrijft hij. Hij had last van zijn longen en leed aan epilepsie, maar baden in Bad Ems was voor hem een noodzakelijk kwaad, hij wilde er dood nog niet liggen zo ongeveer. Maar ja, je moet wat. Wat Gogol in Bad Ems deed? In ieder geval in 1843 dus een Kaffeehaus bezoeken. De plaquette hiernaast zit op een gelegenheid die nu Café Weber heet, vlakbij het Bahnhof. Dostojevski logeerde schuin tegenover dat Kaffeehaus, dertig jaar later.
Muzikanten dan, componisten. In ieder geval Jacques Offenbach, die had er een baantje als Kapellmeister (een soort meester Prikkebeen dus, die probeerde kapellen ook meester te zijn). Of componeren ook in zijn functiebeschrijving stond of pure liefhebberij was weet ik niet. Een stukje over de groothertogin van Gerolstein heeft hij wel in zijn Emser tijd bijeen gecomponeerd. Niet ieder zijn meug, ik kan me er wel mee vermaken.


O ja, de Nassaus nog. Die Erbverein van 1783 is wel wat, de verschillende takken Nassau legden in die Erbverein vast hoe hun Erb vereint zou blijven. Gevolg van die Erbverein is bijvoorbeeld dat "wij" Luxemburg kwijt zijn, de Nassauers hadden namelijk geregeld dat alleen in mannelijke lijn vererfd zou worden en hoe je het ook wendt of keert, Wilhelmina was een vrouw. Later is er wat gerommeld, de Luxemburgers hebben daarom sinds 1912 eerst Maria Adelheid en daarna ook nog Charlotte als groothertogin gehad. Het is wat.

Römerquelle

Robert Kampe Sprudel
Er gebeurde dus van alles in Bad Ems. Dat van die Nassauers omdat ze er gewoon woonden en baas over waren, voor de rest vanwege het water dat er nog steeds uit de grond omhoog komt. Warm en zout water, dat van die bron rechts 46 graden, links zie je de damp er ook af slaan: 57 graden. Iedereen wilde er gewoon zijn, deels voor de gezondheid, deels omdat iedereen er kwam. De gezondheidsindustrie is nog steeds een kurk waarop Bad Ems drijft, drie klinieken zoals gezegd, maar ook de medicinale Emser Pastillen worden er vervaardigd.
Goed voor droge keel, in doordrukstrip met bijsluiter, gericht aan "Lieber Patientin, lieber Patient!" De bijsluiter is hilarisch: "Bei Einnahme einer grosseren Anzahl (mehrere Packungen) (...) kann es zu Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl und Blähungen kommen" en bij meer zelfs tot Durchfall. Voor zwangeren worden ze niet aanbevolen want wegens gebrek aan onderzoek is niet duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn. Lekker vinden we ze ook niet. In hotelkamers liggen ze op het nachtkastje.


Wij waren er dus ook, niet vanwege het water, niet omdat iedereen er komt. Gewoon handig halverwege en omdat ik er wilde kijken sinds ik Wunderschön had gezien.En natuurlijk vanwege de kortste overkapping van Duitsland.zondag 13 september 2015

Klein rondje Groningen


Het was weer zo ver: de tweede zaterdag van september. Vluchtgedrag kenmerkt die dag: jaarmarkt voor ons huis, rondgeren in Winschoten. Feest voor heel veel mensen, voor ons: ergens anders is het vast een stuk rustiger.

Met een slinger zijn we door Oldambt, Fivelingo, Hunsingo, Middag en een klein stukje Gorecht gekomen om uiteindelijk weer in onze veenkolonie aan te landen.

Wat plaatjes:

Vloer in wat nu de NH-kerk van Aduard is. De kerk is ooit gebouwd als waarschijnlijk ziekenzaal van de Cisterciënzerabdij St. Bernardus.

Zo ziet de kerk er tegenwoordig van binnen uit, althans het oostelijke deel. De vloer hierboven lag ooit in het midden maar is verlegd naar het westelijke deel van het gebouw. Wie meer wil weten over het klooster: ga kijken of lezen. Enthousiast over de rondleiding in de tegenwoordige kerk en het aan het klooster gewijde museum die ben ik overigens niet, maar zonder was er geen bezoek mogelijkDeuk in de dijk die overstromingen van het Reitdiep moest voorkomen. Het peil in het diep is tegenwoordig redelijk beheersbaar, de deuk zal daarom vast niet zo erg zijn. De deuk ligt iets stroomafwaarts van het punt waar het Aduarderdiep via de Aduarderzijl in het Reitdiep uit komt

De Aduarderzijl. Iets oostelijk, stroomopwaarts Reitdiep, ligt de Kokersluis, een "nieuwe" dubbele uitwateringssluis van Aduarderdiep op Reitdiep

De Sint Ludgerkerk in Garnwerd. Het koor is uit het begin van de 13e eeuw, het schip wat jonger, eind 14e eeuw. De toren is 18e eeuwse herbouw
In de kerk dit 18e eeuwse avondsmaalstafel, herkomst onbekend. In Aduard staat iets vergelijkbaars in een hoekje weggestopt. Zowel in Aduard als in Garnwerd had de familie Lewe het grotendeels voor het zeggen en wie zal het zeggen ...
Dit staat in Winsum, Torenkerk is de nieuwerwetse naam. Het schip is wat ouder dan het vroeg 13e eeuwse koor. 
Het zuidelijke pannendak van de Torenkerk. Hol en bol.

We mochten heel even binnen kijken, toevallig kwam de kosteres (?) vijf minuten langs om iets te regelen in de kerk. Deze preekstoel is uit de tweede helft van de 19e eeuw, het interieur van de kerk werd toen vernieuwd 

Saaxumhuizen, 13e eeuws. Midden 19e eeuw leek de pleisterlaag een goed idee. Binnen was boekenmarkt met veel in mijn weg lopende mensen, buiten liggen Derk en Bruin Elzes begraven. Derk had waarschijnlijk wat met peerden, broertje Bruin had meer met koeien lijkt het.

In Den Andel staat een klein waarschijnlijk oorspronkelijk 13e eeuws eenvoudig kerkje. Ik heb nu geleerd dat aan de hand van deze muur dat te zien is. In 1989 zou een sloopvergunning voor het kerkje zijn aangevraagd, maar gelukkig geweigerd.
Van binnen ziet het kerkje er zo uit. "Meloenvormige maar ribloze gewelven met spitse gordel- en muraalbogen" schrijft Peter Karstkarel. Prachtige 13e eeuwse gewelfschilderingen kwamen er bij de restauratie tevoorschijn. En dat zou dus bijna gesloopt zijn ...
In Uithuizen staat de Jacobuskerk. Het schip midden 13e eeuws, de toren 12e eeuws, het koor wat nieuwer, 15 eeuws.
En van binnen, westelijk van het koorhek. 

Het hertje en het hondje zijn fijn aan het spelen
Doosdstil, de voormalige kroeg. Café Boeskool met volledige vergunning staat er op. Doodstilster bramenjam aan de kant van de weg te koop.
En weer thuis. Deze sfeerimpressie van de jaarmarkt dateert overigens uit 2011. Ons huis aan de andere kant van het Diep, rechts nog net zichtbaar
Overigens, als je nou denkt dat Groningen alleen maar vergeven is van de fraaiste middeleeuwse kerkgebouwen kom je van een koude kermis thuis. Je hebt nog veel meer te zien.